Lokal 0.18, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 15,14 m2
lokal-0-18

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 15,14 m2

rzut-kondygnacji-0-18