Lokal 0.17, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 10,16 m2
lokal-0-17

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 10,16 m2

rzut-kondygnacji-0-17