Lokal 0.16, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 14,69 m2
lokal-0-16

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 14,69 m2

rzut-kondygnacji-0-16