Lokal 0.14, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 15,33 m2
lokal-0-14

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 15,33 m2

rzut-kondygnacji-0-14