Lokal 0.13, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 42,62 m2
lokal-0-13

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 42,62 m2

rzut-kondygnacji-0-13