Lokal 0.12, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 8,90 m2
lokal-0-12

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 8,90 m2

rzut-kondygnacji-0-12