Lokal 0.11, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 26,23 m2
lokal-0-11

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 26,23 m2

rzut-kondygnacji-0-11