Lokal 0.09, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 14,34 m2
lokal-0-09

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 14,34 m2

rzut-kondygnacji-0-09