Lokal 0.08, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 19,20 m2
lokal-0-08

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 19,20 m2

rzut-kondygnacji-0-08