Lokal 0.07, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 33,29 m2
lokal-0-07

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 33,29 m2

rzut-kondygnacji-0-07