Lokal 0.06, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 9,94 m2
lokal-0-06

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 9,94 m2

rzut-kondygnacji-0-06