Lokal 0.04, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 42,84 m2
lokal-0-04

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 42,84 m2

rzut-kondygnacji-0-04