Lokal 0.03, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 8,91 m2
lokal-0-03

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 8,91 m2

rzut-kondygnacji-0-03