Lokal 0.02, I kondygnacja

Powierzchnia użytkowa: 42,48 m2
lokal-0-02

Lp. Pomieszczenie Metraż
1 Pomieszczenie użytkowe 42,48 m2

rzut-kondygnacji-0-02